Privacitat i seguretat

CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GESTIÓ FELANITX SLU informa que és titular del website www.gestiofelanitx.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, GESTIÓ FELANITX SLU informa de les següents dades: GESTIÓ FELANITX SLU, amb CIF B07597263, i domicili social a FELANITX; carrer Guillem Timoner, 7, 07200 FELANITX, inscrita al Registre Mercantil de Mallorca, en el tom 1887, foli 68, fulla PM-7782, inscripció 8. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@gestiofelanitx.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús del website de GESTIÓ FELANITX SLU confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de GESTIÓ FELANITX SLU, totes les condicions d’ús aquí establertes, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de GESTIÓ FELANITX SLU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per GESTIÓ FELANITX SLU per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per GESTIÓ FELANITX SLU contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GESTIÓ FELANITX SLU no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
GESTIÓ FELANITX SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, GESTIÓ FELANITX SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.
MODIFICACIONS
GESTIÓ FELANITX SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts del website, com en les condicions d’ús del mateix o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

GESTIÓ FELANITX SLU es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, GESTIÓ FELANITX SLU informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal.lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés als websites de GESTIÓ FELANITX SLU no serà preceptiva la instal•lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTIÓ FELANITX SLU amb CIF B07597263 i domicili social situat en C / GUILLEM TIMONER 7 07200, FELANITX ( ILLES BALEARS), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, GESTIÓ FELANITX SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
GESTIÓ FELANITX SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GESTIÓ FELANITX SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gestio@gestiofelanitx.com.
Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de GESTIÓ FELANITX SLU, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de GESTIÓ FELANITX SLU.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a GESTIÓ FELANITX SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel•lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de GESTIÓ FELANITX SLU.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GESTIÓ FELANITX SLU es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i GESTIÓ FELANITX SLU es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i GESTIÓ FELANITX SLU, els jutjats o tribunals propis de la localitat de FELANITX.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTIÓ FELANITX SLU amb CIF B07597263 i domicili social situat en C / GUILLEM TIMONER 7 07200, FELANITX ( ILLES BALEARS), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, GESTIÓ FELANITX SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
GESTIÓ FELANITX SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GESTIÓ FELANITX SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gestio@gestiofelanitx.com.
Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de GESTIÓ FELANITX SLU, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de GESTIÓ FELANITX SLU.